PRIVACY EN VEILIGHEID

 

In Balans Bianca Kroeze, gevestigd aan de Nieuwe Ruiterweg 5, chalet 22 te Havelte in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn persoonsgegevens:
www.inbalansbiancakroeze.nl

Postadres;

Beulakerweg 100a
8355 AL Giethoorn
Nederland
06-26012404

Mijn naam is: Bianca kroeze en ik ben de Functionaris Gegevensbescherming van In Balans Bianca Kroeze.
Ik ben te bereiken via mail; inbalans@biancakroeze.nl of 06-26012404.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Je kunt In Balans bezoeken zonder je te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer je besluit om mij je persoonsgegevens te verstrekken, stem je er mee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze server. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren.

In Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (het aanschaffen van een lespakket) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (het aanmelden van een nieuwsbrief).

Welke informatie en persoonsgegevens verzamel ik allemaal van je:

o   Naam
o   Adresgegevens
o   E-mailadres
o   IP-adres
o   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
o   Locatiegegevens
o   Gegevens over jouw activiteiten op onze website
o   Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
o   Internetbrowser en apparaat type

Wat verwerk ik niet

In Balans verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inbalans@biancakroeze.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doe ik met je gegevens
Ik gebruik je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Ik gebruik daarbij de van jou ontvangen gegevens, maar ook door mijzelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

 In Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Contact met je opnemen

Ik wil met je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast wil ik je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Contact met mij opnemen

Je kunt met mij bellen en e-mailen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maak ik gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren.

Handig als je ons nog een keer belt of mailt.

De cijfertjes

Om te voldoen aan de Wet op de Rijksbelastingen houd ik ook een boekhouding en urenregistratie bij. Ook hiervoor bewaar ik een aantal persoonsgegevens: Je naam, adres en e-mail adres.

Verbetering van de website en service

Ik ben voortdurend bezig om onze website en service te verbeteren. Daarom kan ik je gegevens in de toekomst gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet je e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

In Balans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

In Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In Balans) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens

In Balans bewaart je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie
Bewaartermijn en reden
Voor- en achternaam
7 jaar, Wet op de Rijksbelastingen
Adresgegevens
7 jaar, Wet op de Rijksbelastingen
Account gegevens
tot 3 jaar na laatste contact moment of activiteit op de website
Zakelijke klanten en partnerprogramma

Ook van mijn van zakelijke klanten en partners sla ik gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandel ik deze gegevens net zoals die van mijn andere klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden

In Balans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Social Media

Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, en je geeft aan een bericht leuk te vinden, dan verschijnt deze advertentie op je social media-account. Ik krijg daarmee geen toegang tot je social media-account, maar berichten die je leuk of interessant vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via Social Media een vraag aan mij, dan bewaar ik dat bericht en je accountnaam zodat ik op je bericht kan reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

In Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In Balans en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inbalans@biancakroeze.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

In Balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heel veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er niet bij. Breng ik jouw gegevens onder bij een andere partij (denk bijvoorbeeld aan het CRM Systeem en boekhoudprogramma) dan eis ik dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als ik zelf en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij/zij ze heeft gekregen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, laat het me dan direct weten via inbalans@biancakroeze.nl

In balans heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

o   Beveiligingssoftware in de website én op de server, zoals een virusscanner en firewall.

o   TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

o   DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

o   DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Fraude

Je gaat er niet vanuit, maar helaas kan het voorkomen: Fraude. Mocht het nodig zijn dan gebruik ik klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien noodzakelijk, geef ik klantgegevens aan de overheid of de desbetreffende instantie.